AixmiNews.gr - H Ηλεκτρονική εφημερίδα των Μεγάρων, της Νέας Περάμου και της Δυτικής Αττικής

24.03.2018

Ο καιρός μας

STAMOYLIS NEA

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, πως η Π.Ε. Δυτικής Αττικής και ιδιαίτερα η περιοχή της Μεγαρίδας, είναι η πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής.
Κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο, αφήνοντας πίσω τους μεγάλη … γύμνια σε υποδομές αλλά και τεράστιες «πληγές», που δυστυχώς δεν γιατρεύονται από την μια ημέρα στην άλλη.
Μια κατάσταση τραγική που αφύπνισε τους πάντες και ιδιαίτερα τους κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι μέσα στην δύσκολη εποχή της κρίσης, καλούνται να σχεδιάσουν από την αρχή την περιοχή της Δυτικής Αττικής και ιδιαίτερα τις πόλεις που επλήγησαν.
Το Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Δυτικής Αττικής που διενεργείται το Σαββατοκύριακο 16 – 17 Δεκεμβρίου στην Ελευσίνα, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή αυτού του σχεδιασμού που θα έχει την κοινωνία συμμέτοχη.
Στο πλαίσιο των εργασιών του επικείμενου συνεδρίου που διενεργείται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων δια χειρός του Δημάρχου Γρ. Σταμούλη, κατέθεσε στον Υπουργό Επικρατείας Χρ. Βερναρδάκη σχετικό υπόμνημα.
Σε αυτό αναγράφονται προτάσεις άμεσης προτεραιότητας και ιδιαίτερης βαρύτητας για τον Δήμο Μεγαρέων, με τον κ. Σταμούλη να παρακαλεί για την αποφασιστικού χαρακτήρα στήριξη εκ μέρους των αρμοδίων φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Στα προβλήματα κατεπείγουσας προτεραιότητας κορυφαίο είναι αυτό που αφορά την αντίθεση του Μεγαρικού και Νέο Περαμιώτικου λαού στο ενδεχόμενο δημιουργίας ορυχείων βωξίτη στα Γεράνεια, ενώ ακολουθεί το αίτημα για την άμεση έγκριση του Γ.Π.Σ. των Μεγάρων. Στις προτάσεις που κατατίθενται, κυριαρχεί επίσης αυτή για την άμεση τροφοδότηση των πόλεών μας αλλά και της ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων με φυσικό αέριο, όπως και προτάσεις που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που χαρακτηρίζεται από το Δήμαρχο ως ο εθνικός πλούτος για την περιοχή μας.

Αναλυτικά τα προβλήματα κατεπείγουσας προτεραιότητας

1. Απόρριψη κάθε ενδεχόμενου δημιουργίας ορυχείων βωξίτη στην περιοχή Μεγαρίδας.
2. Άμεση έγκριση του Γ.Π.Σ. Μεγάρων: εκκρεμεί επί μακρόν στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο η έγκριση του. Το υφιστάμενο ισχύει από το 1979.
3. Απορρύπανση θαλάσσιου μετώπου από τον Λουτρόπυργου έως το Πέραμα σε επιφάνεια και βυθό, λόγω της ιδιαίτερης επιβάρυνσης του από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.
4. Παραχώρηση στο δήμο του παραλιακού μετώπου από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας και διαμόρφωση – εξωραϊσμό του με προσβασιμότητα.
5. Άμεση χρηματοδότηση όλων των Πολεοδομικών Μελετών, που αφορούν την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης, βάση των οποίων μελετών γίνεται η οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων στο δήμο μας.

Έργα εξαιρετικά σημαντικά για την προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα

1. Επικαιροποίηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Μεγάρων (ρέμα Έξω Καμάρες) και κατασκευή φράγματος ανάσχεσης. Κρίσιμο έργο εγγείων βελτιώσεων, με προϋποθέσεις δημιουργίας αρδευτικών δικτύων εξαιρετικά σημαντικών για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη Μεγαρίδα.
2. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Νέας Περάμου.
3. Μελέτη διευθέτησης κοίτης «Κακορέματος»
4. Μελέτη κατασκευής διευθέτησης – διαπλάτυνσης – εκτροπής ρέματος «Μαυρατζά»
5. Ανάπλαση περιοχής ρέματος Αγ. Παρασκευής μετά την εκτροπή του.
6. Μελέτη κατασκευής συμπληρωματικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων της πόλης των Μεγάρων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στα έργα περιλαμβάνεται και η ύδρευση της περιοχής Αλεποχωρίου.

Ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο

Στο υπόμνημα υπάρχουν προτάσεις που αφορούν την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα, εφόσον γίνεται γνωστό ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί το βασικότερο και ουσιαστικότερο πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας της περιοχής μας, λόγω και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Γι’ αυτό και επισυνάπτεται το τεύχος της Στρατηγικής Ανάπτυξης του Αγροτικού τομέα, που συντάχθηκε από ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες, στελέχη του δήμου και της Περιφέρειας και κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς της περιοχής. Στις προτάσεις που κατατέθηκαν περιλαμβάνεται
1. Δημιουργία Κτηνοπτηνοτροφικού – Γεωργικού Πάρκου στο πεδίο βολής (εκτάσεως 4.000 στρεμμάτων) (σελ. 43 παρ. 4 του επισυναπτόμενους τεύχους: Στρατηγική Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα)
2. Αξιολόγηση – επεξεργασία νερού από βιολογικό για αγροτικές καλλιέργειες. Η επεξεργασία και η χρήση ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς σκοπούς θεωρείται σήμερα η πιο ασφαλής και περιβαλλοντικά σωστή λύση.
3. Άμεση ενεργοποίηση – υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής – Γεωπονικού Πανεπιστημίου για την εκπόνηση ερευνητικών μελετών (εδαφολογικής και υδρολογικής). Οι έρευνες αυτές κρίθηκαν εξαιρετικά σημαντικές από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Ταυτόχρονα θα υποδειχθούν θέσεις δημιουργίας μικρών φραγμάτων και δικτυώσεων.
4. Βελτίωση προσπελασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις – αγροτική οδοποιία.
5. Δημιουργία τμημάτων σχετιζόμενων με τον πρωτογενή τομέα στα Μέγαρα του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
6. Οριστική παραχώρηση των εγκαταστάσεων ελαιουργικής στην θέση Λάκκα Καλογήρου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την δημιουργία αγροτικού τεχνολογικού πάρκου.

Στα ενεργειακά ζητήματα δίνεται προτεραιότητα στο έργο που αφορά την τροφοδοσία της περιοχής της Μεγαρίδας αλλά και της Βιομηχανικής Ζώνης των Μεγάρων, καθώς προτείνεται η κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαρίδας και στη Βιομηχανική Ζώνη.
Με αφορμή την συγκεκριμένη πρόταση, επισημαίνεται, ότι παρά το γεγονός, ότι στην περιοχή υπάρχουν οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα και ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου, που διασχίζει τον κάμπο των Μεγάρων, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό.
Μάλιστα γίνεται γνωστό ότι υπάρχει δέσμευση της ΔΕΠΑ, να επιχορηγήσει το έργο με 3.000.000 ευρώ, ενώ επισυνάπτεται και σχετικό έγγραφο.

Τριτογενής Τομέας - Πολιτιστικός Τουρισμός

Στο υπόμνημα γνωστοποιείται επίσης, ότι η πόλη των Μεγάρων, λόγω της ιστορίας της, των αρχαιοτήτων της και του μοναστηριακού της πλούτου, παράλληλα με τα φυσικά πλεονεκτήματα της σε θαλάσσιο μέτωπο, ορεινούς όγκους και άριστες κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να αποτελέσει αναδυόμενο τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό. Προτείνονται κατά σειρά:
1. Διερεύνηση δια απαλλοτριώσεων του αρχαιολογικού χώρου Κρήνης Θεαγένους, η οποία αξιολογείται από τις πλέον σημαντικές αρχαιότητες της περιοχής με εξαιρετικό ενδιαφέρον (σελ. 11 παρ. επισυναπτόμενου τεύχους Χάραξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Τουριστική Ανάπτυξη).
2. Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων πόλεως Μεγάρων (Αρχαιολογική διαδρομή)
3. Βελτίωση λειτουργικότητας αρχαιολογικού μουσείου και Κρήνης Θεαγένους, για την εξυπηρέτηση της επισκεψιμότητας του.
4. Διαπλάτυνση επαρχιακής οδού Μεγάρων – Μαζίου Περαχώρας για την άνετη προσπέλαση των κατοίκων της περιοχής, αλλά και των τουριστικών λεωφορείων, που θα προσεγγίζουν μεταξύ άλλων και το εξαιρετικού ενδιαφέροντος πολυδύναμο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο της περιοχής Μαζίου Μεγάρων καθώς και των κατοίκων της περιοχής, που ανεγείρεται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
5. Χρηματοδότηση για έργα ανάδειξης μονοπατιών στους ορεινούς όγκους (όρος Πατέρα και όρος Γεράνεια, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού).

Στον επίλογο του υπομνήματος, γίνεται αναφορά για το μεγάλο πρόβλημα των αδέσποτων, με την διοίκηση του Δήμου να ζητά όχι μόνο χρηματοδοτήσεις που μέσω των στειρώσεων θα μετριάσουν το πρόβλημα, αλλά και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα.

Κλείνοντας οφείλουμε να αναφέρουμε ότι στο υπόμνημα, επισυνάπτεται και σχετικό παράρτημα όπου παρατίθεται κατ’ εκτίμηση ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά κλάδο του πρωτογενούς τομέα της Μεγαρίδας.
Ένα έγγραφο άκρως σημαντικό που αποδεικνύει περίτρανα ότι η ανάπτυξη στην περιοχή μας μπορεί να έρθει «μέσω του εθνικού πλούτου που λέγεται πρωτογενής τομέας», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Δήμαρχος Γρ. Σταμούλης αμέσως μετά την επαφή – συζήτηση που είχε με τον υπουργό επικρατείας και συντονιστή του κυβερνητικού έργου Χρ. Βερναρδάκη.