AixmiNews.gr - H Ηλεκτρονική εφημερίδα των Μεγάρων, της Νέας Περάμου και της Δυτικής Αττικής

21.06.2018

Ο καιρός μας

793papapanousis

Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν 150 Δήμοι της Χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε πρόσφατα το Πράσινο Ταμείο, φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποφασίσθηκε να ενταχθούν οι 150 Δήμοι, ως δικαιούχοι χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 ευρώ, στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016».
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), αποσκοπούν στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας.
Δίνουν έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης.
Εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας αστικής περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική.
Τα συγκεκριμένα σχέδια, καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής στρατηγικών αστικής κινητικότητας.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ένταξη των Δήμων στο πρόγραμμα βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμός, πυκνότητα πληθυσμού, περιφερειακή κατάταξη, ύπαρξη τερματικών σταθμών, σταθερή τουριστική έλξη – εποχική πληθυσμιακή αύξηση), καθώς και στο βαθμό ωριμότητας κάθε Δήμου, δηλαδή, στην ύπαρξη ή μη κυκλοφοριακών μελετών και πρόσφατων κυκλοφοριακών και πολεοδομικών δεδομένων.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, το Πράσινο Ταμείο συνεργάσθηκε για την εφαρμογή της μεθοδολογίας με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Υπάρχει προοπτική για την υλοποίηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας;

Ανατρέχοντας στον πίνακα των 150 Δήμων που θα χρηματοδοτηθούν για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αναζητήσαμε τον Δήμο μας.
Δήμος Μεγαρέων δυστυχώς όμως δεν υπάρχει. Αυτό ήταν μεν αναμενόμενο και σύμφωνα με την εξέλιξη μάλλον απογοητευτικό!
Ένας Δήμος που θα μπορούσε άνετα να συμπεριληφθεί στους Δήμους που θα εκπονήσουν τέτοιου είδους σχέδια, αποδεικνύεται –παρά την ύπαρξη «ειδικού» γραφείου για την ανεύρεση και την ένταξη σε τέτοια προγράμματα – πως είναι… αναποτελεσματικός.
Βάζοντας πάντοτε σε προτεραιότητα την ανάπτυξη του Δήμου μας, επικοινωνήσαμε με τον Ν. Παπαπανούση που είναι ο πολιτικός προϊστάμενος και υπεύθυνος για τέτοιες δράσεις, μεταφέροντάς του την απορία μας για την απουσία του Δήμου Μεγαρέων από την σχετική λίστα των 150 Δήμων, αλλά και τις σκέψεις μας για το θέμα αυτό. Μας διαβεβαίωσε πως σύντομα θα μας ενημερώσει για την προοπτική μιας τέτοιας πρωτοβουλίας αλλά και για την οργάνωση του τομέα ευθύνης του όπως και γενικότερα για τον τρόπο που θα βοηθήσει την περιοχή να αναδειχθεί και να γίνει περισσότερο… Ευρωπαϊκή.