AixmiNews.gr - H Ηλεκτρονική εφημερίδα των Μεγάρων, της Νέας Περάμου και της Δυτικής Αττικής

18.11.2018

Ο καιρός μας

767DRITSAS

Γράφει ο Γιάννης Δρίτσας

Συνεργάτης της ΑΙΧΜΗΣ

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) είναι μια απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης σε έναν ορίζοντα τετραετίας. Σε αυτό εμφανίζονται διάφορα στοιχεία όσον αφορά δημοσιονομικές εκτιμήσεις, και εκτιμήσεις διορθωτικών παρεμβάσεων που έχουν αποφασιστεί.
Με το ΜΠΔΣ επιδιώκεται να αποτυπωθεί εκείνη η σύνθεση πολιτικών ώστε να υπάρξει η δημοσιονομική ισορροπία και η κοινωνικά δίκαιη ανακατανομή των βαρών που προέκυψαν από την βίαιη πολλές φορές οικονομική προσαρμογή .
Το ΜΠΔΣ συντάσσεται από τα ΚΜ της Ευρωζώνης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρόκειται για έναν κανόνα που θεσπίστηκε στα πλαίσια της νέας διακυβέρνησης. Με αυτόν παρακολουθούνται συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες ώστε να μην αποκλίνουν πολύ τα ΚΜ της Ευρωζώνης από τα στάνταρντ που έχουν συμφωνηθεί και να κάνουν τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις εφόσον χρειαστεί. Αυτό συντάσσεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του εκάστοτε έτους .
Στον πίνακα παρατηρούμε τις προβλέψεις για τα Έσοδα και τις Δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης καθώς επίσης το πρωτογενές ισοζύγιο και το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης.

848DR02

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2017-2021 βάσει του ΜΠΔΣ είναι:

 

848DR01

Το δημόσιο χρέος για πάρα πολλά χρόνια δείχνει μια τάση αύξησης. Φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τόσο η δομή του όσο και η σύνθεσή του και δείχνει πως υπάρχει μια βελτίωσή του. Με την μέση διάρκειά του να έχει επεκταθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είναι σαφές πως έχουν μειωθεί οι ετήσιες δαπάνες εξυπηρέτησής του.
Προσδοκάται μια θετική βελτίωση του ΑΕΠ και βάσει των όσων δια μέσου των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από τις κυβερνήσεις, τα πρωτογενή πλεονάσματα αναμένεται να συνεχιστούν.
Επίσης τα προγράμματα αποκρατικοποιήσεων που επίσης έχουν συμφωνηθεί προσδοκάται να εισφέρουν επιπλέον ποσά, μέρος των οποίων δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.
Προσδοκάται πως ο συνδυασμός όλων των παραπάνω θα επιφέρει σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε πραγματική τιμή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μακροοικονομικοί και Δημοσιονομικοί Κίνδυνοι
Προκειμένου να γίνει κατορθωτό να επιτευχθούν οι στόχοι του ΜΠΔΣ 2018-2021 είναι αναγκαίο να υπάρξουν τέτοιες συνθήκες είτε στο πολιτικό είτε στο οικονομικό κοινωνικό περιβάλλον της Ελλάδας που να το «επιτρέψουν» .
Οι παράγοντες που θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες είναι η οικονομική και πολιτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η ανάπτυξη θετικών προσδοκιών για την ελληνική οικονομία, και φυσικά η συνέχιση της προσπάθειας της δημοσιονομικής εξυγίανσης .
Παράγοντες:
Οι παράγοντες αυτοί είναι και από το εσωτερικό περιβάλλον αλλά και από το εξωτερικό

Εσωτερικό Περιβάλλον

Στο εσωτερικό περιβάλλον είναι αναγκαίο να υπάρχει:
• Κεφαλαιακή Επάρκεια των τραπεζών.
• Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
• Προσπάθεια εξάλειψης των στρεβλώσεων της ελληνικής οικονομίας ώστε να επέλθει αύξηση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού, μέσα από την συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων
• Σταθερότητα στο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον
• Συνέχιση της βελτίωσης των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων ώστε κλιμακωτά να μπορέσει η ελληνική οικονομία να δανείζεται και πάλι από τις διεθνείς αγορές
• Ανακατανομή των οικονομικών βαρών μεταξύ των κοινωνικών ομάδων με δικαιότερο τρόπο ώστε να υπάρξει κοινωνική σταθερότητα

Εξωτερικό Περιβάλλον

Στο εξωτερικό περιβάλλον υπάρχουν μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία που διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμους και μέσο/μακροπρόθεσμους.

Βραχυπρόθεσμοι Κίνδυνοι:
• Αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας από την παγκόσμια ύφεση
• Η επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης, της ζήτησης για επενδύσεις και του παγκόσμιου εμπορίου κάνει την πρόβλεψη για καλλιτέρευση του ΑΕΠ να είναι μετριοπαθής
• Ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών που επηρεάζονται και από μη οικονομικές διαταραχές
• Μείωση της υπερβάλλουσας προσφοράς πετρελαίου μετά από απόφαση του ΟΠΕΚ προοιωνίζει γρήγορη ανάκαμψη των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Αυτό το γεγονός ενδέχεται να πλήξει το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της Ευρωζώνης
• Εάν η ανατίμηση του ευρώ συνεχιστεί, θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης
• Τα παραπάνω μειώνουν τις όποιες προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, πράγμα που συνεπάγεται αυξημένα επιτόκια δανεισμού και επιπλέον επιβάρυνση σε χώρες με αυξημένο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό χρέος

Μεσοπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι Κίνδυνοι:
• Σε επίπεδο Ευρωζώνης διαμορφώνεται μια δημογραφική τάση που βαίνει μειούμενη. Αυτός είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την αγορά εργασίας και δυνητικά το ΑΕΠ της χώρας
• Το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο είτε στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο είτε στην Μέση Ανατολή
• Η προσφυγική κρίση που δείχνει να μην αποκλιμακώνεται, το αντίθετό μάλιστα, δημιουργεί μια εσωστρέφεια στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιφέρει επιπλέον προβλήματα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας
• Με την μεταστροφή της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας παγκοσμίως με τις αλλαγές στην οικονομική πολιτική των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τους κλυδωνισμούς που υφίσταται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα με την απόφαση για αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από αυτό, οι προσδοκίες είναι πιο αρνητικές παρά ποτέ.

Συμπέρασμα:

Η δημοσιονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Ελλάς ήταν, όπως αποδείχτηκε, πάρα πολύ άσχημη. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις είτε επειδή δεν έδωσαν σημασία είτε επειδή δεν ήταν υποχρεωμένες εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά εργαλεία που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε, ως επί το πλείστον για την δημιουργία εκλογικής πελατείας και όχι για να προφέρουν ανάπτυξη στους Έλληνες.
Με την δημοσιονομική κρίση που ενέσκηψε, σε συνδυασμό με το άνοιγμα των τραπεζικών ιδρυμάτων, εμφανίστηκε το μέγεθος του προβλήματος και η Ελλάς έπαψε να έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για δανεισμό. Συγχρόνως τα μεγάλα ελλείμματα, οι μεγάλες δανειακές ανάγκες, η αύξηση της ανεργίας, το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων επιδείνωσαν την κατάσταση. Τα μνημόνια ήταν μονόδρομος που επέφεραν μεταρρυθμίσεις και πολλές αλλαγές για τους Έλληνες, στην πλειοψηφία τους αρνητικές για τουλάχιστον επτά χρόνια.
Στο ΜΠΔΣ 2018-2021 διαφαίνεται μια περισσότερο ευοίωνη προοπτική για την Ελλάδα, εφόσον οι μεταρρυθμίσεις συνεχιστούν. Είναι όμως αναγκαίο προκειμένου να υπάρξει αυτή η ανάκαμψη, να σταθεροποιηθεί το οικονομικό περιβάλλον, το πολιτικό και κοινωνικό επίσης. Να υπάρξουν εκείνες οι προσπάθειες ώστε η πραγματική οικονομία να ανακάμψει και να επέλθει η πλήρης δημοσιονομική εξυγίανση.