AixmiNews.gr - H Ηλεκτρονική εφημερίδα των Μεγάρων, της Νέας Περάμου και της Δυτικής Αττικής

22.05.2018

Ο καιρός μας

792GEORGAKIS

Στην καθημερινή διαβίωση στην πόλη μας, είμαστε όλοι παθόντες από ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο όλοι συζητάμε, όλοι αγανακτούμε γι’ αυτό, αλλά δεν βλέπουμε λύσεις ουσίας. Ένα πρόβλημα, που μετά την ασφάλεια, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα διαχρονικά, τόσο για λόγους οικονομικούς, με τη μεγάλη φθορά των αυτοκινήτων, όσο και λόγους υγείας, και περιβαλλοντικούς.
Το πρόβλημα αυτό δεν είναι άλλο από την εξαιρετικά κακή κατάσταση του οδικού δικτύου εντός της πόλης, μετά από τόσες επεμβάσεις με πρώτες και κύριες αυτές των δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης. Ένα οδικό δίκτυο του οποίου η συντήρηση χάνεται ανάμεσα σε εργολάβους, δήμο, ή ακόμα και περιφέρεια σε ορισμένες περιπτώσεις και που όταν πραγματοποιείται έχει περιορισμένο χρόνο ζωής.
Καθώς υπάρχει εμφανής αδυναμία της δημοτικής αρχής και της κεντρικής διοίκησης να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις καθημερινής διαβίωσης στο δημόσιο χώρο, το πρόβλημα γιγαντώνεται και παραμένει άλυτο. Με αφορμή το πρόσφατο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας, καταθέτω μια ρηξικέλευθη πρότασης-μιας και τα μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζονται μόνο με ρηξικέλευθες προτάσεις- προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της κατάστασης της οδοποιίας στην πόλη μας. Μια συγκεκριμένη πρόταση, βασισμένη σε πραγματικά μεγέθη, ποσά και αριθμούς μπορεί να γίνει το όχημα για γρήγορες ασφαλτοστρώσεις και την πολυπόθητη αλλαγή στην καθημερινότητα στην πόλη.
Η πρόταση βασίζεται στην απλή λογική της δωρεάς αλλά σημαντικού μεγέθους και με οργανωμένο τρόπο ελέγχου.
Συγκεκριμένα λοιπόν, προτείνω τη δημιουργία ενός ειδικού ανεξάρτητου «Ταμείου-Φορέα» (μη κερδοσκοπικού φορέα) το οποίο θα συγκεντρώσει μέσω εισφορών των κατοίκων, ένα ποσό προκειμένου με σύμπραξη του Δήμου να προχωρήσει στην επισκευή και αντικατάσταση των οδών που εμφανίζουν έντονο πρόβλημα και να έχει στην αρμοδιότητα του τη μελλοντική συντήρηση τους. Κάθε σοβαρή πρόταση όμως οφείλει να καταγράφει και τα αριθμητικά δεδομένα της. Στην προκειμένη περίπτωση τα, κατά προσέγγιση, αριθμητικά δεδομένα της πρότασης έχουν ως εξής:
- Περίπου 10km σε πρώτη φάση χρήζουν άμεσης επισκευής και αντικατάστασης της ασφάλτου
- Περίπου 50.000 € είναι το κόστος αντικατάστασης της ασφάλτου ανά χιλιόμετρο με συμβατικά υλικά. Αν εφαρμοστούν νέα ανακυκλώσιμα υλικά το κόστος αυτό μπορεί να μειωθεί έως και κατά 20%.
- Περίπου 10.000 είναι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στο Δήμο
- Η αναλογία συμμετοχής στο ταμείο ανά ιδιοκτήτη οχήματος θα μπορούσε να ανέλθει στο ποσό των 50€ άπαξ.
- Περίπου 300€ ανά έτος μπορεί να μειωθεί το κόστος χρήσης και συντήρησης ενός οχήματος από κακό οδόστρωμα
Τα πλεονεκτήματα της παραπάνω πρότασης αν και εμφανή, είναι:
- Η άμεση συγκέντρωση των απαραίτητων κεφαλαίων για την επίλυση ενός τεράστιου χρόνιου προβλήματος,
- Η απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες, διαγωνισμούς και εκπτώσεις που επιφέρουν συνήθως φτωχά ποιοτικά αποτελέσματα,
- Η δραστική μείωση του επαναλαμβανόμενου κόστους συντήρησης των οχημάτων των πολιτών με μία μια και έξω μικρή συμμετοχή,
- Η μείωση του κόστους μεταφορών (λόγω συντηρήσεων και κατανάλωσης) των επαγγελματιών,
- Η ενίσχυση του προφίλ επισκεψιμότητας της πόλης, η εξωστρέφεια της οποίας αποτελεί στόχο όλων των διοικήσεων αλλά με φτωχές έως τώρα πρωτοβουλίες.
Η παραπάνω πρόταση απευθύνεται άμεσα σε όλους τους δημότες προκειμένου να επιλυθεί ένα μείζον πρόβλημα της καθημερινότητας μας και να αυξηθεί η ποιότητα τόσο μετακινήσεων όσο και διαβίωσης μέσα στην πόλη μας. Η αξιοπιστία της πρότασης θα εξασφαλιστεί με τη συμμετοχή όσο τον δυνατόν περισσότερων εκπροσώπων από κάθε γειτονιά της πόλης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ